Behawiorystyka

Behawiorysta zwierząt we Wrocławiu

W Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej „Akacjowa” we Wrocławiu – Kiełczowie można uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie problemów behawioralnych psów i kotów.

14732207_920664551371242_1542462273066172375_nKonsultacje behawiorystyczne wykonuje w naszej Przychodni lek. wet. Katarzyna Jaworska-Kmetyk, absolwentka kursu dyplomowego COAPE, którego ukończenie daje brytyjskie kwalifikacje behawiorysty zwierzęcego na licencji Centre of Applied Pet Ethology należącej do Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE, będącym odpowiednikiem brytyjskiego  Association of Pet Behaviorists and Trainers (CAPBT). Poza ukończonym kursem nasza behawiorystka uczestniczy w licznych seminariach i warsztatach związanych z terapią zachowań zwierząt towarzyszących.

Wykonywanie konsultacji przez lekarza weterynarii daje nam większą możliwość rozróżnienia przyczyn zaburzenia zachowań, które mogą mieć zarówno podłoże behawioralne jak i medyczne. Daje to nam również możliwość stosowania odpowiednich leków w farmakoterapii , która jest często niezbędnym elementem skutecznej terapii behawioralnej.

Preferujemy odbywanie konsultacji behawioralnych w domu właściciela gdzie mamy możliwość obserwacji zwierzęcia w jego środowisku życia nie narażając go na stres przebywania w przychodni, który może istotnie zmieniać zachowanie zwierząt i powodować nieprawidłową jego interpretacje. Mimo tego istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji również w gabinecie weterynaryjnym.

Komutacja behawioralna obejmuje dokładny wywiad z właścicielem, analizę przypadku, plan terapii oraz demonstracje metod pracy ze zwierzęciem. Podczas spotkania dokonujemy szczegółowej analizy emocji towarzyszącym pojawianiu się niepożądanych zachowań, ocenę nastroju, motywacji i wzmocnień w oparciu o model EMRA. Zalecone przez nas postępowanie opiera się jedynie na metodach szkolenia pozytywnego, które pozostaje najbardziej humanitarną oraz dającą najlepsze oraz odporne na wygasanie rezultaty metodą treningu szczególnie u zwierząt z problemami lękowymi.

Po każdej konsultacji właściciel otrzymuje drogą mailową raport z konsultacji, który jest podsumowaniem odbytego spotkania, zawiera zalecenia oraz plan terapii behawioralnej.

Poza rozwiązywaniem problemów behawioralnych zajmujemy się również doradztwem w przypadku adopcji zwierząt zarówno szczeniąt i kociąt zakupionych w hodowlach jak i dorosłych zwierząt przygarniętych przez nowych właścicieli, szczególnie w przypadku niepewnej przeszłości.