Diagnostyka laboratoryjna

W Przychodni Weterynaryjnej „Akacjowa” wykonujemy na miejscu szeroki zakres badań laboratoryjnych co pozwala szybko dostarczyć lekarzowi informacji na temat stanu fizjologicznego pacjenta oraz sprawdzić powodzenie stosowanego leczenia.
Nowoczesne urządzenia diagnostyczne, w które jest wyposażone nasze laboratorium zapewniają szybkość i pewność rozpoznania co ułatwia pracę i eliminuje cenny czas oczekiwania na wyniki z zewnętrznych laboratoriów co szczególnie ważne jest w stanach nagłych, wymagających podjęcia szybkiej diagnozy i leczenia.
W skład wyposażenia naszego laboratorium wchodzi wirówka laboratoryjna MPW-54 umożliwiająca odwirowanie i rozdział struktur przygotowywanej pr?bki krwi lub moczu na składniki o różnych gęstościach.

Badania krwi:
– morfologia: badanie wykonujemy analizatorem hematologicznym H18 firmy SFRI ( Francja). Cechuje go ergonomia i dokładność wykonywanych oznaczeń a rozbudowany interfejs ułatwia wykonywanie badań i poprawia komfort pracy. Analizator umożliwia przedstawienie ilościowe i jakościowe komórek układu białokrwinkowego, erytrocytarnego i płytkowego. Właściciel otrzymuje wydruk z aparatu, na którym podane bedą wartości następujących parametrów: WBC- ogólna ilość leukocytów, LYM – limfocyty, GRAN – granulocyty, MID – krwinki pośrednie – procentowo i ilościowo; RBC – erytrocyty; HGB – hemoglobina; HCT – hematokryt; parametry czerwonokrwinkowe: MCV; MCH, MCHC, RDW – SD; RDW – CV; PLT – płytki; MPV, PDW; PCT, P-LCR – parametry płytkowe wraz z histogramami.
– biochemia: wykorzystujemy półautomatyczny analizator biochemiczny Microlab 300 firmy Spinreact (Hiszpania) umożliwiający pomiar parametrów takich jak: mocznik (UREA), kreatynina (CREA), glukoza (GLU), aminotransferaza alaninowa (GOT), aminotransferaza asparaginianowa (GPT), kwas moczowy (URIC), bilirubina ( BIL), gamma- glutamylotransferaza (GGT); trójglicerydy ( TRIG); cholesterol (COL), białko całkowite (TP), lipaza (LIP), amylaza (AMYL), kinaza kreatynowa (CK), dehydrogenaza mleczanowa ( LDH), wapń ( CA), fosfor ( PHOS).

Do szybkiej analizy poziomu glukozy stosujemy glukometr Accu-Chek.

Wykonujemy na miejscu diagnostykę ostrego zapalenia trzustki u psów i kotów testami SNAP cPL i fPL pozwalajace na pewną diagnozę w ciągu kilkunastu minut.

– jonometria: badanie poziomu jonów wykonujemy Analizatorem jonoselektywnym serii SmartLyte amerykańskiej firmy Diamond Diagnostics. Oceniamy poziom jonów sodu (Na+), potasu (K+) i chlorków (Cl-) co szczególnie ważne jest w terapii chorób ukł. krążenia, nerek i wątroby, przy chorobach objawiających się biegunką i wymiotami.
– koagulologia: badanie układu krzepnięcia wykonujemy koagulometrem Coatron M1 niemieckiej firmy TECO, który umożliwia sprawdzenie parametrów: PT – czas protrombinowy, APTT – czas kaolinowo- kefalinowy, TT – czas trombinowy, fibrynogen.

– badanie poziomu hormonów w przypadku chorób endokrynologicznych;

– monitoring poziomu leków których kumulacja może mieć efekt toksyczny (np. leki przeciwdrgawkowe – fenobarbital);

– posiew krwi (informacja w dziale Diagnostyka Mikrobiologiczna);

Badanie mikroskopowe w naszej Przychodni wykonujemy nowoczesnym mikroskopem optycznym Delta Optical Pro z głowicą trójokularową, czterema obiektywami i kamerą cyfrową co umożliwia udokumentowanie w formie elektronicznej badania mikroskopowego.

Mikroskopia umożliwia m.in. wykrywanie obecności niektórych pierwotniaków w rozmazie krwi (Mycoplasma haemofelis, Babesia canis);

Wykonujemy na miejscu szybkie testy SNAP 4Dx u psów w kierunku występowania Anaplasma phagocytophilum, Anaplasma platys, Borrelia burgdorferi, Ehrlichia canis, Dirolaria immitis – szczególnie polecane u psów narazonych za inwazje kleszczy i podróżujacych z właścicielami do krajów Europy południowej.

Badanie moczu:

– badanie biochemiczne wykonujemy aparatem Uritest 50 firmy Urit umożliwiającym sprawdzenie parametrów takich jak:wapń, azotyny, pH, urobilinogen, ketony, białko, ciężar właściwy, glukoza, krew, leukocyty, bilirubina, kreatynina;

– badanie mikroskopowe osadu moczu -obecność składników nieupostaciowanych -mineralnych, komórek zapalnych, nabłonków, bakterii, grzybów i pasożytów.

– posiew moczu (informacja w dziale Diagnostyka Mikrobiologiczna);

Badanie kału:

– badanie mikroskopowe -wykrywanie jaj pasożytów przewodu pokarmowego;

– badanie w kierunku zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki- obecność lipazy, amylazy i proteaz w kale.

– posiew kału w przypadku chorób o podłożu infekcyjnym;

Badanie płynów pobranych z jam ciała: badanie cytologiczne, biochemiczne, posiewy;

Badanie cytologiczne bioptatów we współpracy z Zakładem Patomorfologii Katedry Patologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

Badanie histopatologiczne wycinków pobranych chirurgicznie (biopsje wycinające) -we współpracy z Zakładem Patomorfologii Katedry Patologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.