Chirurgia

W naszej przychodni najbardziej skomplikowane i wymagające przypadki operuje lek. wet. Jarosław Kopciał – dyplomowany specjalista chirurgii weterynaryjnej oraz radiologii weterynaryjnej.  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Studia ukończył w 2005 r. W czasie studiów wolontariusz w przychodniach weterynaryjnych we Wrocławiu. Odbywał staże kliniczne w szpitalu weterynaryjnym Blue Cross Small Animal Hospital Victoria – Londyn, Wielka Brytania oraz w przychodni weterynaryjnej  C.J. Hall Veterinary Surgery – Londyn, Wielka Brytania.  Doświadczenie zawodowe zdobywał na licznych stażach klinicznych  oraz na kursach specjalistycznych i szkoleniach. Ukończył studia specjalizacyjne z chirurgii oraz radiologii w Klinice Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Przychodnia „Akacjowa” dysponuje profesjonalnie wyposażoną, klimatyzowaną salą operacyjną, wykończoną materiałami bakteriostatycznymi co gwarantuje wysoką czystość mikrobiologiczną środowiska sali. Lampy operacyjne bezcieniowe gwarantują komfort pracy chirurgów.

Sala operacyjna w Przychodni „Akacjowa” wyposażona jest w nowoczesny aparat do znieczulenia wziewnego Matrx VME2 wraz z parownikiem izofluranu VIP 3000 i elektronicznie sterowanym respiratorem Matrx 3000. Aparat Matrx VME2 uzupełniony jest o mały obieg anestetyczny Ayre’a oraz komorę indukcyjną umożliwiające znieczulenie fretek, gryzoni oraz pacjentów pediatrycznych – szczeniąt i kociąt.

Źródło tlenu medycznego umożliwia stałą podaż odpowiednio wysyconej mieszanki oddechowej w czasie zabiegu operacyjnego lub tlenoterapię wymaganą w stanach niewydolności oddechowej lub krążenia. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa Ascor AP 22 umożliwia nam prowadzenie ciągłego znieczulenia całkowicie dożylnego ( TIVA) dwoma anestetykami naraz. Znieczulani pacjenci poddawani są stałemu monitoringowi nowoczesnym monitorem pacjenta Choice MMED6000DP/S6-V.

W czasie zabiegu operacyjnego stosujemy różne metody hemostazy – tamowania krwawienia z rany operacyjnej. W naszej przychodni stosujemy nowoczesną diatermię chirurgiczną Emed ES 120. Aparat pozwala na pracę w trybie cięcia czystego i z hemostazą, koagulacji tkanek miękkiej i forsownej. Diatermia ES120 umożliwia również pracę w trybie koagulacji bipolarnej. Aparat elektrochirurgiczny pozwala na wykonanie bezkrwawego zabiegu co znacznie przyspiesza gojenie operowanych tkanek i zmniejsza ewentualne powikłania pooperacyjne.

Podczas operacji stosujemy ssak chirurgiczny New Aspiret pozwalający na odprowadzanie płynów z pola operacyjnego co ma szczególne znaczenie podczas zabiegów na przewodzie pokarmowym.

Po zabiegu Wasz pupil zostaje przeniesiony do ogrzewanego boksu, w którym przebywa do czasu odebrania przez właściciela.  Pacjenci wymagający intensywnej terapii pooperacyjnej podlegają stałemu monitoringowi, tlenoterapii a leki podawane są pompą infuzyjną. Zapewniamy leczenie stacjonarne pacjentów po zabiegach operacyjnych ( hospitalizacja).

Nasza sala operacyjna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym do małoinwazyjnych zabiegów i diagnostyki endoskopowej. Chirurgia endoskopowa jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną chirurgii umożliwiającą wykonywanie zabiegów terapeutycznych i diagnostycznych wykorzystując naturalne otwory ciała lub dostajac się do jam ciała i narządów drogą niewielkich nacięć.

Dysponujemy bronchofiberoskopem Olympus ENF ; gastrofiberoskopem Olympus GIF-130 z ksenonowym źródłem światła Olympus CLV-10; endoskopami sztywnymi z ksenonowym źródłem światła Olympus CLV-S; torem wizyjnym Aesculap David z monitorem Panasonic oraz cyfrowym zapisem obrazów.

Niektóre zabiegi operacyjne wykonywane w naszej przychodni:

 • leczenie operacyjne ropni, ropowic, przetok, czynny i bierny drenaż ran;
 • leczenie operacyjne przepuklin ( pępkowa, pachwinowa, kroczowa, pooperacyjna);
 • leczenie operacyjne zapalenia otrzewnej ( drenaż metodą otwartą i zamknietą)
 • szycie ran i zespalanie tkanek u pacjentów po wypadkach, pogryzieniach, postrzałach;
 • zespalanie ścięgien, mięśni, powięzi;
 • usuwanie ciał obcych z powłok ciała;
 • leczenie operacyjne pourazowych uszkodzeń narządów jamy brzusznej;
 • operacje przepuklin pourazowych;
 • chirurgiczne opracowanie oparzeń termicznych i chemicznych;
 • terapia ubytków skóry ( przeszczep skóry, leczenie płatami uszypułowanymi, zachowawcze leczenie ubytków skóry o duzej powierzchni – naświetlanie lampą Bioptron, opatrunki hydrożelowe i hydrokoloidowe, preparaty infuzyjne przyspieszające ziarniowanie i gojenie ran)
 • leczenie rozszczepu podniebienia;
 • choroby przełyku (megaoesphagus), usuwanie ciał obcych ( chirurgia konwencjonalna lub endoskopowa;
 • nowotwory żołądka, zapalenia, refluksy, usuwanie ciał obcych konwencjonalnie lub endoskopowo; leczenie operacyjne skrętu żołądka; profilaktyka skrętu i ostrego rozszerzenia żołądka;
 • chirurgia jelit cienkich: enterotomia, usuwanie ciał obcych,enterektomia, zespalanie jelit, leczenie operacyjne skrętu i wgłobienia jelit;
 • jelito grube – leczenie megacolon; usuwanie ciał obcych;
 • odbytnica – leczenie operacyjne uchyłków; przetok, leczenie przewlekłych ropnych zapaleń zatok przyodbytowych; usuwanie nowotworów;
 • usuwanie guzów nowotworowych wątroby i śledziony;
 • endoskopowa implantacja nitinolowych stentów dotchawiczych w przypadku leczenia zapaści tchawicy,
 • korekcja skrzydełek nosowych, podniebienia miękkiego,
 • resekcje płatów płuc,
 • usuwanie zmienionych chorobowo węzłów chłonnych okołooskrzelowych;
 • usuwanie ciał obcych z krtani, tchawicy i drzewa oskrzelowego;
 • chirurgia nowotworów jamy piersiowej,
 • chirurgiczne leczenie odmy opłucnowej, wodopiersia;
 • chirurgiczne leczenie wodoosierdzia;
 • chirurgiczne leczenie patologii naczyń krwionośnych;
 • leczenie operacyjne przepukliny przeponowej;a
 • leczenie niedrożności dróg moczowych;
 • leczenie kamicy dróg moczowych;
 • chirurgia nerek i moczowodów;
 • chirurgia pęcherza moczowego;
 • chirurgiczne leczenie nowotworów układu moczowego;
 • leczenie wrodzonych wad cewki moczowej;
 • diagnostyka endoskopowa (uretrocystoskopia);
 • zabiegi kastracji i sterylizacji u psów, kotów, fretek, królików, szczurów,
 • cesarskie cięcia,
 • usuwanie guzów nowotworowych,
 • zabiegi wszystkich postaci wnętrostwa u samców,
 • leczenie operacyjne chorób prostaty u samców;
 • diagnostyka endoskopowa chorób narządu płciowego ( waginoskopia, uretroskopia);
 • leczenie wypadnięcia gałki ocznej;
 • leczenie wypadnięcia gruczołu łzowego III powieki;
 • leczenie przerośniętych grudek chłonnych III powieki;
 • leczenie niedrożności przewodów nosowo-łzowych;
 • zabiegi korekcji wad powiek: entropium i ektropium:
 • leczenie operacyjne zapaleń rogówki ( tarsoraphia);

Chirurgia ortopedyczna – w dziale Ortopedia.

miednica 5

 

W naszej przychodni wdrożyliśmy nowoczesną metodę terapii mezenchymalnymi komórkami macierzystymi oraz terapię PRP ( Platelet Rich Plasma). Medycyna regeneracyjna to nowa gałąź medycyny oferująca możliwość leczenia zwyrodnień stawów, chorób narządów miąższowych, przyspieszenia leczenia trudno gojących się ran, złamań kości, urazów układu stawowo-więzadłowego. Komórki macierzyste są jeszcze nie w pełni zróżnicowane, mogą pełnić funkcję innych komórek w uszkodzonej tkance. PRP to koncentrat trombocytów otrzymywany z osocza pacjenta – źródło czynników wzrostu stymulujących gojenie tkanek oraz białek odpowiedzialnych za adhezję komórkową.

Wszystkie czynności związane z procedurą terapii komórkami macierzystymi oraz PRP można wykonać w naszej przychodni. (Więcej w dziale Medycyna Regeneracyjna)