Anestezjologia i intensywna terapia

Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna “Akacjowa” we Wrocławiu – Kiełczowie dysponuje specjalistycznym sprzętem anestezjologicznym umożliwiającym znieczulanie pacjentów zdrowych jak i w bardzo ciężkim stanie, przy współistniejących schorzeniach uniemożliwiających znieczulanie standardowymi metodami.

Aby zwiększyć indeks bezpieczeństwa każdą procedurę wymagającą znieczulenia zalecamy poprzedzić wykonaniem diagnostycznych badań krwi, elektrokardiografii, badania rtg klatki piersiowej oraz badania echokardiograficznego. Wszystkie niezbędne badania diagnostyczne można wykonać w naszej przychodni na miejscu co zwiększa wygodę właściciela i zaoszczędza czas oczekiwania na wyniki badań zleconych w zewnętrznych laboratoriach. Nasze laboratorium wyposażone w aparaturę diagnostyczną firmy Idexx umożliwia otrzymanie precyzyjnych wyników badań w ciągu kilku minut.

Do znieczulania wykorzystujemy nowoczesne metody anestezji złożonej, w której współdziałanie kilku leków o różnym efekcie działania pozwala na zmniejszenie dawek, komfort pracy w czasie zabiegu, łatwe i szybkie wybudzenie. Stosujemy nowoczesne krótko działające leki anestetyczne podawane dożylnie pompą infuzyjną lub znieczulenie wziewne co warunkuje odpowiednią głębokość znieczulenia, bezpieczeństwo pacjenta w czasie zabiegu, szybkie wybudzanie po znieczuleniu.

W pooperacyjnej terapii bólu stosujemy szeroki wachlarz leków przeciwbólowych w różnych postaciach co zabezpiecza Waszego pupila przed niepotrzebnym cierpieniem po każdym zabiegu operacyjnym. Po zabiegach nasi pacjenci wydawani są właścicielowi przytomni, reagujący na bodźce co zwiększa komfort psychiczny opiekuna. Dysponujemy preparatami farmakologicznymi odwracającymi działanie leków znieczulających umożliwiającymi w każdej chwili przerwanie działania anestetyków.
W naszej przychodni dysponujemy pompą infuzyjną dwustrzykawkową Ascor AP 22  posiadającą system programowania dawki z możliwością ustawiania: prędkości, objętości i czasu podaży leków. Zastosowanie pompy infuzyjnej umożliwia prowadzenie ciągłego znieczulenia całkowicie dożylnego ( TIVA) dwoma lekami anestetycznymi naraz w formie CRI (constant rate infusion) – stała prędkość wlewu lub VRI (variable rate infusion) – zmienna prędkość wlewu.
Sala operacyjna wyposażona jest w nowoczesny aparat do znieczulenia wziewnego Matrx VME2 wraz z parownikiem izofluranu VIP 3000 amerykańskiej firmy Midmark.

Aparat Matrx VME2 uzupełniony jest o mały obieg anestetyczny Ayre’a oraz komorę indukcyjną umożliwiające znieczulenie fretek, gryzoni oraz pacjentów pediatrycznych – szczeniąt i kociąt. W skład aparatury do znieczulenia inhalacyjnego wchodzi też u nas elektronicznie sterowany respirator Matrx Model 3000 amerykańskiej firmy Midmark. Umożliwia on prowadzenie znieczulenia w najbardziej skomplikowanych zabiegach operacyjnych torakotomii wymagającej wytworzenia odmy opłucnowej co wymaga zastosowania wentylacji automatycznej. Elektronicznie kontrolowany wentylator Matrx Model 3000 zastępuje worek oddechowy i zapewnia spokojną oraz równą narkozę wziewną gwarantując stałą objętość dla każdego oddechu. Precyzyjna kontrola głębokości znieczulenia ogólnego pozwala na stosowanie mniejszych dawek anestetyku dla bardziej wrażliwych pacjentów, z utrzymaniem poziomu CO2 krwi i pH bliższemu normie.
W naszej przychodni sala operacyjna wyposażona jest w źródło tlenu medycznego oraz koncentrator tlenu co umożliwia stałą podaż odpowiednio wysyconej mieszanki oddechowej w czasie zabiegu operacyjnego lub tlenoterapię wymaganą w stanach niewydolności oddechowej i krążenia.
W znieczuleniu do zabiegów chirurgicznych i ortopedycznych stosujemy też znieczulenia miejscowe, nadoponowe i okołonerwowe co zmniejsza niekorzystny wpływ leków znieczulających ogólnie na organizm.
Wyposażenie przychodni umożliwia intensywną terapię poważnych stanów zagrożenia życia w przebiegu schorzeń takich jak: zatrucia środkami chemicznymi i lekami, stany ostrej niewydolności nerek i wątroby, ostrej niewydolności oddechowej i krążenia, wstrząs, udar cieplny, hypowolemia, masywny krwotok, skręt żołądka, pęknięcie śledziony. Współpraca z bankiem krwi zapewnia 24 godziny na dobę możliwość transfuzji krwi pełnej i preparatów krwiopochodnych.
Znieczulani pacjenci poddawani są stałemu monitoringowi nowoczesnym monitorem pacjenta CHOICE MMED6000DP/S6-V umożliwiającym prowadzenie pulsoksymetrii (SpO2 – częstość pulsu, krzywa pulsu oraz procentowe nasycenie tlenem), elektrokardiografii (skalowana krzywa EKG, wybrane odprowadzenia), monitorowania częstości oddechu, ciśnienia tętniczego nieinwazyjnego (NIBP – skurczowe, średnie -MAP – i rozkurczowe), temperatury ciała.

Na wyposażeniu anestezjologicznym sali operacyjnej znajduje się też kapnograf Capnocheck Plus umożliwiający prowadzenie kapnometrii i kapnografii ( wysycenie wydychanego powietrza CO2) zapewniający stała kontrolę pacjentów poddawanych znieczuleniu.
Monitor pacjenta wyposażony jest w alarmy wizualne i dźwiękowe- dla górnego i dolnego limitu ustawiane według wymagań pacjenta co zwiększa bezpieczeństwo Waszego pupila w czasie zabiegu.