Położnictwo i ginekologia

W Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej „Akacjowa” we Wrocławiu – Kiełczowie diagnozujemy i leczymy schorzenia narządu rodnego, sprawujemy opiekę nad ciężarną suką i kotką, zapewniamy profesjonalne przygotowanie do porodu.

Diagnostyka:

– ultrasonografia: badanie USG narządu rodnego cyfrowym aparatem MINDRAY 3300 Vet, wykrywanie zapaleń macicy, torbielowatego zwyrodnienia jajników, guzów, ocena ciężarnej macicy, żywotność płodów, diagnostyka retencji łożyska;

– radiologia: nowoczesny system radiografii cyfrowej Examion Vita 25 z generatorem RTG PX 20 HF wysokiej częstotliwości umożliwiający wykonanie rentgenogramu przy bardzo niskiej dawce promieniowania co znacznie zwiększa bezpieczeńtwo płodów. Badanie RTG umożliwia: ocenę ilości płodów, wykrywanie patologii ciąży;

– badania laboratoryjne: cytologia wymazów pochwowych wraz z badaniem poziomu progesteronu w celu ustalenia optymalnego terminu krycia i oceny cyklu;

Dysponując nowoczesnym wyposażeniem diagnostycznym, anestezjologicznym i chirurgicznym oraz doświadczeniem lekarzy podejmujemy najtrudniejsze przypadki skomplikowanych porodów. Nasza sala operacyjna wyposażona jest w wysokiej klasy aparat do znieczulania wziewnego Midmark Matrx VME2 z parownikiem izofluranu Matrx VIP 3000 i respirator Matrx Model 3000  oraz pompę infuzyjną  dwustrzykawkową AP22 i monitor pacjenta MMED6000DP/S6-V firmy CHOICEMMED umożliwiający stałe monitorowanie czynności życiowych w czasie zabiegu cesarskiego cięcia (więcej w dziale Anestezjologia i Intensywna Terapia).

Stosując kombinację różnych metod znieczulania (znieczulenie miejscowe nasiękowe, nadoponowe, znieczulenie wziewne izofluranem, znieczulenie TIVA pompą infuzyjną) zmniejszamy niekorzystny wpływ anestetyków na płody co zwiększa przeżywalność w przypadku cesarskiego cięcia. W naszej przychodni sala operacyjna wyposażona jest w źródło tlenu medycznego co umożliwia stałą podaż odpowiednio wysyconej mieszanki oddechowej w czasie zabiegu operacyjnego lub tlenoterapię wymaganą w stanach niewydolności oddechowej.

Zapewniamy fachową opiekę nad noworodkami.

Dysponujemy zestawem preparatów farmakologicznych pozwalających na prowadzenie ciężkiego porodu, farmakologiczną terapię ciąży urojonej – laktomanii, farmakologiczną profilaktykę ciąży, leczenie niepłodności u suk i kotek, leczenie zachowawcze niektórych postaci wysiękowych zapaleń macicy u suk hodowlanych. Wykonujemy zabiegi operacyjne sterylizacji, kastracji, leczenie operacyjne ropomacicza, chirurgiczne usuwanie nowotworów narządów płciowych.

Stosujemy nowoczesne podskórne implanty leków blokujących cykl płciowy co zastępuje ewentualny zabieg kastracji lub sterylizacji.