Neurologia i neurochirurgia

Weterynarz neurolog we Wrocławiu

W związku z rozwojem diagnostyki obrazowej (m.in. tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego) pojawiły się nowe możliwości w leczeniu chorób układu nerwowego.

W Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej „Akacjowa” we Wrocławiu – Kiełczowie zajmujemy się diagnostyką i leczeniem chorób neurologicznych których diagnostyka różnicowa wiąże się najczęściej z wykonaniem różnych procedur w celu wyeliminowania innych chorób wewnętrznych podstawowych, które mogą mieć wpływ na powstawanie niepokojących właściciela objawów takich jak m.in.:
– drgawki
– porażenia i niedowłady kończyn

– przekrzywienie głowy na jedną stronę ( objawy przedsionkowe)
– utrata przytomności
– kulawizny kończyn
– osowiałość
– agresja
– zwiększone lub zmniejszone napięcie mięśniowe

– objawy neurookulistyczne – m.in. zespół Hornera.

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym, nasz personel stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu neurologii.

Dysponujemy nowoczesnym rentgenem cyfrowym umożliwiającym diagnostykę radiologiczną przeglądową jak i kontrastową – mielografię i epidurografię.

Diagnozujemy choroby układu nerwowego przez wykonanie klinicznego szczegółowego badania neurologicznego, punkcję i badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, badanie mikrobiologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego, wykonujemy szybki testy do diagnostyki chorób infekcyjnych i inwazyjnych układu nerwowego.

Wykonujemy zabiegi neurochirurgiczne:

– trepanacje w przypadku urazów mózgowioczaszki;
– laminektomię i hemilaminektomię w leczeniu częściowego i całkowitego wypadnięcia jądra miażdżystego krążka międzykręgowego;
– zespolenie pni nerwowych w przypadku urazu kończyn.

Orthokine vet irap_positiv-page-001Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna “Akacjowa” jest certyfikowaną placówką stosującą terapię biologiczną Orthokine Vet Irap. Terapia Orthokine®vet irap to sprawdzona i poparta badaniami bezpieczna metoda leczenia. W metodzie tej powstrzymujące zapalenie substancje pozyskuje się bzpośrednio z krwi leczonego zwierzęcia przez zastosowanie opatentowanych technik. Celem terapii jest interwencja bezpośrednio w źródło zapalenia. Terapia Irap stosowana jest w leczeniu zespołu ogona końskiego oraz dyskopatiach.

Cytokiny takie jak interleukina-1 (IL-1) są przyczyną postawania i nasilania się stanów zapalenia korzeni nerwowych. Dzięki wprowadzeniu do organizmu w miejscu zapalenia antagoniście receptora interleukiny 1 (IL-1Ra) możliwa jest skuteczna, przynosząca ulgę zwierzęciu, interwencja medyczna. Odpowiednio przygotowana surowica krwi pacjenta (Autologous Conditioned Serum [ACS]) uzyskana specjalną, opatentowaną przez firmę Orthogen Lab Sevices GmbH, Deutschland metodą, zawiera znacznie podwyższone stężenie własnego IL-1Ra oraz czynników wzrostu pochodzących z organizmu zwierzęcia.

Reklama1-page-001

Zabieg pobrania krwi i przygotowania preparatu odbywa się w naszej przychodni a precyzyjne podanie w okolice chorobowo zmienione wykonuje specjalista chirurg w dobranym odpowiednio do pacjenta znieczuleniu ( znieczulenie infuzyjne, inhalacyjne, miejscowe) w warunkach aseptycznej nowocześnie wyposażonej sali operacyjnej.

Ta nowoczesna metoda terapeutyczna umożliwia uniknięcie stosowania leków przeciwzapalnych często niebezpiecznych dla pacjenta w związku ze współistniejącymi schorzeniami.