Ortopedia

Weterynarz ortopeda we Wrocławiu

DSCN1513_2W Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej „Akacjowa” we Wrocławiu – Kiełczowie zabiegi operacyjne z zakresu ortopedii wykonuje lek.wet. Jarosław Kopciał, dyplomowany specjalista chirurgii weterynaryjnej.  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Studia ukończył w 2005 r. W czasie studiów wolontariusz w przychodniach weterynaryjnych we Wrocławiu. Odbywał staże kliniczne w Blue Cross Small Animal Hospital Victoria – Londyn, Wielka Brytania; C.J. Hall Veterinary Surgery – Londyn, Wielka Brytania. Doświadczenie zawodowe zdobywał na licznych stażach klinicznych  oraz na kursach specjalistycznych i szkoleniach. Ukończył studia specjalizacyjne z chirurgii w Klinice Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

DSCN3572_2Sala operacyjna wyposażona jest w aparat do znieczulenia wziewnego izofluranem Midmark Matrx VME2 wraz z respiratorem Matrx 3000 i źródłem tlenu medycznego oraz pompę infuzyjną dwustrzykawkową Ascor AP22 do prowadzenia ciągłego znieczulenia całkowicie dożylnego TIVA. Wysoka czystość mikrobiologiczna sali operacyjnej i nowoczesne wyposażenie anestezjologiczne zwiększają indeks bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów. Dysponujemy napędem chirurgicznym Aesculap niezbędnym podczas wykonywania zabiegów ortopedycznych. W naszej przychodni badanie rentgenowskie wykonujemy nowoczesnym systemem radiografii cyfrowej Examion Vita 25 z generatorem wysokiej częstotliwości PX 20 HF. Badanie ultrasonograficzne układu więzadłowo-stawowego wykonujemy aparatem Mindray DC-N3 z głowicą liniową do 14 MHz  pozwalającą zobrazować struktury stawów, mięśni, ścięgien, pochewek ścięgnowych oraz więzadeł. Badanie endoskopowe stawów (artroskopia) wykonywane jest artroskopem 2,7/175 mm z płaszczem artroskopowym, źródłem światła ksenonowego Olympus CLV-S, torem wizyjnym Aesculap David oraz pompą artroskopową irygacyjną Olympus Uteromat.

W naszej przychodni wykonujemy usługi z zakresu chirurgii i diagnostyki ortopedycznej:

– wykrywanie i leczenie dysplazji biodrowej (badanie rentgenowskie, pektinektomia, dekapitacja główki kości udowej)

– diagnostyka i leczenie choroby Legg – Calve – Perthes’a ( aseptyczna martwica główki kości udowej występująca u małych ras psów)

– wykrywanie i leczenie operacyjne uszkodzeń aparatu więzadłowego stawu kolanowego (zerwanie więzadła krzyżowego przedniego, uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego, uszkodzenia łąkotki, zwichnięcie rzepki)

– diagnostyka i leczenie dysplazji łokciowej

– leczenie chorób okresu wzrostu (młodzieńcze zapalenie kości, przedwczesna ossyfikacja chrząstek wzrostowych – osteotomie korekcyjne)

– traumatologia: leczenie operacyjne i zachowawcze złamań kości i zwichnięć stawów – stabilizacja płytowa, stabilizacja śródszpikowa, stabilizatory zewnętrzne

– wykrywanie i leczenie chorób zwyrodnieniowych stawów – badania obrazowe, punkcja jamy stawu, badanie cytologiczne mazi stawowej, iniekcje dostawowe kwasu hialuronowego oraz leków przeciwzapalnych , terapia PRP oraz terapia komórkami macierzystymi, terapia inhibitorem receptora dla IL-1

– dystrybucja diet i suplementów stosowanych w schorzeniach kości i stawów

– diagnostyka i leczenie nowotworów układu kostno-stawowego (diagnostyka obrazowa, biopsja kości, badanie histopatologiczne, leczenie operacyjne wraz z chemioterapią)

– diagnostyka endoskopowa (artroskopia) chorób stawów.

Orthokine vet irap_positiv-page-001Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna “Akacjowa” jest certyfikowaną placówką stosującą terapię biologiczną Orthokine Vet Irap.

Biologiczna terapia Orthokine®vet irap jest skuteczną, o wysokim profilu bezpieczeństwa alternatywą dla aktualnie istniejących terapii zmian zapalnych i degeneracyjnych dotyczących narządu ruchu zwierząt.

Cytokiny takie jak interleukina-1 (IL-1) są przyczyną powstawania i nasilania się stanów zapalenia stawów i bólu stawów a także korzeni nerwowych. Dzięki wprowadzeniu do organizmu w miejscu zapalenia antagoniście receptora interleukiny 1 (IL-1Ra) możliwa jest skuteczna, przynosząca ulgę zwierzęciu, interwencja medyczna. Odpowiednio przygotowana surowica krwi pacjenta (Autologous Conditioned Serum [ACS]) uzyskana specjalną, opatentowaną przez firmę Orthogen Lab Sevices GmbH, Deutschland metodą, zawiera znacznie podwyższone stężenie własnego IL-1Ra oraz czynników wzrostu pochodzących z organizmu zwierzęcia.

Reklama1-page-001

Zabieg pobrania krwi i przygotowania preparatu odbywa się w naszej przychodni a precyzyjne podanie w okolice chorobowo zmienione wykonuje specjalista chirurg w dobranym odpowiednio do pacjenta znieczuleniu ( znieczulenie infuzyjne, inhalacyjne, miejscowe) w warunkach aseptycznej nowocześnie wyposażonej sali operacyjnej.

Ta nowoczesna metoda terapeutyczna umożliwia uniknięcie stosowania leków przeciwzapalnych często niebezpiecznych dla pacjenta w związku ze współistniejącymi schorzeniami.

W naszej przychodni wdrożyliśmy nowoczesną metodę terapii mezenchymalnymi komórkami macierzystymi, terapię PRP ( Platelet Rich Plasma) oraz leczenie inhibitorem receptora dla interleukiny-1. Medycyna regeneracyjna to nowa gałąź medycyny oferująca możliwość leczenia zwyrodnień stawów, chorób narządów miąższowych, przyspieszenia leczenia trudno gojących się ran, złamań kości, urazów układu stawowo-więzadłowego. Komórki macierzyste są jeszcze nie w pełni zróżnicowane, mogą pełnić funkcję innych komórek w uszkodzonej tkance. PRP to koncentrat trombocytów otrzymywany z osocza pacjenta – źródło czynników wzrostu stymulujących gojenie tkanek oraz białek odpowiedzialnych za adhezję komórkową.

Wszystkie czynności związane z procedurą IRAP, terapią komórkami macierzystymi oraz PRP można wykonać w naszej przychodni. ( Więcej w dziale Medycyna Regeneracyjna)