Diagnostyka obrazowa

Weterynarz we Wrocławiu Rentgen, USG doppler

Pełny sukces w leczeniu może zapewnić tylko prawidłowa diagnoza. Dzięki nowoczesnej diagnostyce obrazowej medycyna weterynaryjna  rozwinęła się znacznie w ostatnich latach. Rozpoznawanie chorób umożliwiły różne techniki z zakresu radiologii i ultrasonografii. W naszej pracowni diagnostyki obrazowej badania wykonują specjaliści z zakresu radiologii z dużym doświadczeniem i wiedzą zdobytą w czasie szkoleń , warsztatów oraz studiów specjalizacyjnych. Lek. wet. Jarosław Kopciał spec. chirurg spec. radiolog jest dyplomowanym specjalistą diagnostyki obrazowej. W Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej „Akacjowa” we Wrocławiu – Kiełczowie dysponujemy nowoczesnym systemem radiografii cyfrowej Examion Vita 25 z generatorem rentgenowskim wysokiej częstotliwości  PX 20 HF firmy Poskom. System radiografii cyfrowej umożliwia szybką i precyzyjną diagnostykę radiologiczną.

Jedną z metod radiografii stosowanej w naszej przychodni jest obrazowanie z użyciem kontrastu. Do diagnostyki niektórych schorzeń przewodu pokarmowego niezbędne jest wykonanie radiogramów po podaniu środka kontrastującego doustnie lub doodbytniczo.

W diagnostyce chorób układu moczowego mamy możliwość wykonania radiografii kontrastowej- urografii zstępującej i wstępującej- podając preparat kontrastowy dożylnie, do cewki moczowej lub dopęcherzowo.

W przypadku niektórych ran lub występowania przetok mamy możliwość wykonania badania RTG kontrastowego- fistulografii- umożliwiającej rozeznanie się lekarza w rozległości zmiany patologicznej i podjęcia decyzji co do dalszego postępowania.

Do pełnego rozpoznania chorób narządów jamy brzusznej, miednicowej i piersiowej często niezbędne jest wykonanie badania ultrasonograficznego (USG). W naszej przychodni dysponujemy nowoczesnym cyfrowym ultrasonografem Mindray DC-N3 z kolorowym dopplerem, dopplerem mocy, dopplerem spektralnym i trzema głowicami –  mikrokonweksową , kardiologiczną oraz liniową do 14 MHz co pozwala na wykonanie badania wraz z wydaniem wydruku obrazów oraz opisu właścicielowi.  Aparat jest wyposażony we wszystkie funkcje kardiologiczne wraz z modułem EKG. Zestaw głowic o szerokim zakresie częstotliwości pozwala na badanie psów i kotów różnych ras jak również małych ssaków oraz umożliwia zobrazowanie struktur położonych głęboko w jamie brzusznej jak i powierzchownie położonych elementów takich więzadła, zmiany skórne, gałka oczna.

Najnowsza cyfrowa technologia zastosowana w aparacie gwarantuje najwyższą jakość obrazu jak również doskonałe własności diagnostyczne.

USG jest nieodzownym elementem diagnostyki chorób układu pokarmowego małych zwierząt (zapalenia jelit i żołądka, ciała obce, wgłobienia jelit), moczowego (kamice, urazy, zapalenia), płciowego męskiego (choroby jąder, wnętrostwo, choroby prostaty) i żeńskiego (zapalenia macicy- diagnostyka ropomacicza, skręt macicy, torbiele jajnikowe), przebiegu ciąży (diagnostyka ciąży, liczba płodów) i okresu okołoporodowego (kontrola ciężarnej przed i w czasie porodu, diagnostyka zatrzymania łożyska), układu hormonalnego (nadczynność kory nadnerczy), onkologii (obrazowanie struktury guzów tkanek miękkich), serca (wodoosierdzie, tamponada serca, kardiomiopatie), jam ciała (wodopiersie, wodobrzusze). Badanie dopplerowskie wykonywane w naszej przychodni ultrasonografem Mindray DC-N3 umożliwia badanie przepływów krwi w naczyniach, badanie ukrwienia narządów miąższowych, ocenę unaczynienia zmian o charakterze nowotworowym a głównie wykorzystujemy je w echokardiografii.