Kardiologia

Kardiolog weterynarz i echo serca doppler we Wrocławiu

Diagnostyka i leczenie chorób serca to dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny weterynaryjnej małych zwierząt. Nadwaga, nieprawidłowa dieta, brak ruchu, czynniki genetyczne jak i współistniejące schorzenia innych układów i narządów mogą powodować rozwój schorzeń serca. Dlatego podejście do leczenia chorób układu krążenia musi być kompleksowe. Lekarze przyjmujący w naszej przychodni stale udoskonalają swoje umiejętności i wiedzę dotyczącą kardiologii uczestnicząc w szkoleniach i kursach specjalizacyjnych.

Badanie echokardiograficzne w naszej przychodni wykonuje lek. wet. Jarosław Kopciał spec. chirurg spec. radiolog który ukończył dwustopniowy kurs z kardiologii i echokardiografii oraz stale dokształca się biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i stażach specjalistycznych u najlepszych wykładowców.

Diagnozujemy schorzenia serca dzięki badaniu radiologicznemu, badaniom laboratoryjnym, elektrokardiografii i ultrasonografii klasycznej i dopplerowskiej. Nasza przychodnia dysponuje systemem radiografii cyfrowej Examion Vita 25 z generatorem rentgenowskim wysokiej częstotliwości Poskom PX 20. Badanie EKG wykonujemy nowoczesnym aparatem BTL SD 03 umożliwiającym wydruk standardowy zapisu jak i komputerową wersję wykonanego badania dzięki oprogramowaniu BTL Win.

Badanie USG ( echokardiografia) umożliwiające diagnostykę obrazową chorób serca wykonujemy echokardiografem Mindray DC-N3  z kolorowym dopplerem, dopplerem mocy, dopplerem spektralnym i trzema głowicami –  mikrokonweksową , kardiologiczną oraz liniową do 14 MHz  Wykonujemy punkcje worka osierdziowego pod kontrolą USG w przypadku tamponady serca i podejrzenia guzów obecnych w jamie osierdzia. Współpracujemy z laboratorium histopatologicznym w Berlinie ( Niemcy) które ocenia próbki cytologiczne i histopatologiczne pobrane w czasie biopsji lub punkcji.

Dysponujemy sprzętem do intensywnej terapii ostrych stanów niewydolności krążenia jak i prowadzenia pacjenta w czasie zabiegów operacyjnych u zwierząt ze stwierdzonymi chorobami serca i układu krążenia: monitoring monitorem pacjenta Choice MMED6000DP/S6-V (EKG, oddechy , tętno, ciśnienie tętnicze nieinwazyjne, średnie ciśnienie tętnicze MAP, pulsoksymetria, temperatura ciała) tlenoterapia, prowadzenie wentylacji mechanicznej respiratorem Matrx Model 3000, stała podaż leków pompą infuzyjną Ascor AP22.

Stosujemy leczenie chirurgiczne tamponady serca ( perikardiektomia) i korekcję wad wrodzonych ( przetrwały przewód tętniczy Botalla -PDA). Diagnozujemy i leczymy zatorowość aorty brzusznej u kotów, zastoinową niewydolność krążenia związaną ze zwyrodnieniem zastawek, kardiomiopatię przerostową kotów, kardiomiopatię rozstrzeniową, arytmie.

Stosujemy nowoczesną metodę małoinwazyjnych zabiegów wideoendoskopowych wszczepienia stentów dotchawiczych stosowanych w przypadku zapaści tchawicy u małych ras psów która często wspołistnieje z chorobami serca lub jest przyczyną niewydolności serca. Nasza sala operacyjna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym i możliwością zapisu obrazów i ich archiwizacji.

logo02Wykonujemy badania laboratoryjne krwi w pełnym zakresie jak i jeżeli chodzi o profil sercowy (morfologia, GOT, GPT, LDH, CK, sód, potas) dysponując sprzętem laboratoryjnym na miejscu (analizatory IDEXX) co skraca czas diagnozy i oczekiwania na wyniki. W naszej przychodni można wykonać badania poziomu markerów uszkodzenia kardiomiocytów: Nt-pro-BNP oraz troponiny I – u kotów wykonujemy badanie szybkim testem Snap Fpro-BNP – test umożliwia między innymi szybką diagnostykę różnicową chorób serca od chorób układu oddechowego ( np. astma kotów).

Wykonujemy badania genetyczne schorzeń serca kotów rasowych (kardiomiopatia przerostowa – HCM).