Diagnostyka laboratoryjna

Laboratorium weterynaryjne we Wrocławiu

W Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej „Akacjowa” we Wrocławiu – Kiełczowie wykonujemy na miejscu szeroki zakres badań laboratoryjnych co pozwala szybko dostarczyć lekarzowi informacji na temat stanu fizjologicznego pacjenta oraz sprawdzić powodzenie stosowanego leczenia.

W naszej przychodni w ciągu kilku minut otrzymujemy gotowe wyniki badań laboratoryjnych krwi bez potrzeby przewożenia próbek do zewnętrznego laboratorium co eliminuje możliwość błędów oraz pozwala na znaczące przyspieszenie postawienia diagnozy co szczególnie ważne jest w przypadkach pacjentów w stanach ostrych. Aparatura pozwala na zbadanie szerokiego zakresu parametrów biochemicznych, morfologicznych, jonometrii i testów immunologicznych  – szybko i dokładnie. 

Nowoczesne urządzenia diagnostyczne, w które jest wyposażone nasze laboratorium zapewniają szybkość i pewność rozpoznania co ułatwia pracę i eliminuje cenny czas oczekiwania na wyniki z zewnętrznych laboratoriów co szczególnie ważne jest w stanach nagłych, wymagających podjęcia szybkiej diagnozy i leczenia. 66

W skład wyposażenia naszego laboratorium wchodzi wirówka laboratoryjna MPW-54 umożliwiająca odwirowanie i rozdział struktur przygotowywanej próbki krwi lub moczu na składniki o różnych gęstościach.

Nasze laboratorium wyposażone w analizatory amerykańskiej firmy IDEXX gwarantuje wynik badania w jakości laboratorium referencyjnego już w trakcie trwania wizyty bez potrzeby oczekiwania na wyniki z laboratorium zewnętrznego. Analizatory połączone są 24h na dobę on-line z systemem producenta w celu ciągłej kontroli jakości oraz archiwizacji wyników badań a dotykowy interfejs IDEXX VetLab Station umożliwia szybką i wygodną obsługę urządzeń laboratoryjnych. logo02

Analizator hematologiczny IDEXX Lasercyte Dx pracujący w technologii laserowej cytometrii przepływowej pozwala na wykonanie pełnego badania morfologicznego krwi obejmującego wszystkie populacje krwinek wraz z retikulocytami i rozmazem w formie dot plots. Parametry morfologiczne możliwe do zbadania przez analizator IDEXX Lasercyte Dx:

RBC (erytrocyty) 17201021_1042148399222856_4885430664703960934_n

HCT (hematokryt)

HGB (hemoglobina)

RETIC (% i #) (retikulocyty)

MCV (średnia objętość erytrocytu)

RDW (rozpiętość/rozkład objętości erytrocytów)

MCH (średnia masa hemoglobin w erytrocycie)

MCHC (średnie stężenie hemoglobin w erytrocytach)

PLT (trombocyty) idexx

MPV (średnia objętość płytki)

PDW (wskaźnik anizocytozy płytek)

PCT (hematokryt płytkowy)

WBC (leukocyty):
Monocyty (% i #)
Limfocyty (% i #)
Neutrofile (% i #)
Eozynofile (% i #)
Bazofile (% i #)

Analizator IDEXX Lasercyte Dx umożliwia też badanie płynu pobranego w czasie punkcji z jam ciała oraz mazi stawowej a parametry możliwe do zbadania to:

Analizator biochemiczny IDEXX Catalyst One pracuje w technologii suchych slajdów co wyklucza ewentualne błędy laboratoryjne. Analizator optymalizuje proces badania próbek z hemolizą, lipemią i żółtaczką w technologii suchopłytkowej dając wiarygodne wyniki, nawet z takich prób. Możemy na miejscu wykonać badanie 31 parametrów biochemicznych ( ALB, ALKP, ALT, AMYL, AST, BUN, Ca, CHOL, CK, Cl , CREA, CRP, FRU, GGT, GLU, K, LAC, LDH, LIPA, Mg, Na, NH3, PHBR, PHOS, TBIL, T4, TP, TRIG, UCRE, UPRO, URIC) oraz 6 kalkulacji (ALB/GLOB; BUN/CREA; GLOB; NA/K; osmolalność; UPC).

17202779_1042148625889500_7841760252017948322_n

IDEXX SnapShot Dx Analyser- analizator do szybkich testów diagnostycznych Snap. Analizator SnapReader pozwala na wykonanie badań szybkimi testami ELISA. Dzięki temu urządzeniu wykonujemy na miejscu diagnostykę ostrego zapalenia trzustki u psów i kotów testami SNAP cPL i fPL pozwalajace na pewną diagnozę w ciągu kilkunastu minut lub oceniamy poziom f-pro-BNP w diagnostyce kariologicznej u kotów. Aparat pozwala też na wykonywanie szybkich testów do diagnostyki czynników zakaźnych takich jak FIV, FeLV oraz chorób zakaźnych przenoszonych przez kleszcze (borelioza, erlichioza, anaplazmoza) – szczególnie polecane u psów narażonych za inwazję kleszczy i podróżujących z właścicielami do krajów Europy południowej.

Badanie poziomu elektrolitów wykonujemy analizatorem IDEXX Catalyst One. Oceniamy poziom jonów sodu (Na+), potasu (K+) i chlorków (Cl-) co szczególnie ważne jest w terapii chorób ukł. krążenia, nerek i wątroby, przy chorobach objawiających się biegunką i wymiotami.

Badanie układu krzepnięcia wykonujemy koagulometrem Coatron M1 niemieckiej firmy TECO, który umożliwia sprawdzenie parametrów: PT – czas protrombinowy, APTT – czas kaolinowo- kefalinowy, TT – czas trombinowy, fibrynogen.

W naszym laboratorium wykonujemy również badania poziomu hormonów w przypadku chorób endokrynologicznych a także mamy możliwość prowadzenia monitoringu poziomu leków których kumulacja może mieć efekt toksyczny (np. leki przeciwdrgawkowe – fenobarbital, leki immunosupresyjne – cyklosporyna). 75

Badanie mikroskopowe w naszej Przychodni wykonujemy nowoczesnym mikroskopem optycznym Delta Optical Pro z głowicą trójokularową, czterema obiektywami i kamerą cyfrową co umożliwia udokumentowanie w formie elektronicznej badania mikroskopowego.

Mikroskopia umożliwia m.in. wykrywanie obecności niektórych pierwotniaków w rozmazie krwi (Mycoplasma haemofelis, Babesia canis).

Badanie biochemiczne moczu wykonujemy aparatem Uritest 50 firmy Urit umożliwiającym sprawdzenie parametrów takich jak:wapń, azotyny, pH, urobilinogen, ketony, białko, ciężar właściwy, glukoza, krew, leukocyty, bilirubina, kreatynina. W naszym laboratorium prowadzimy badanie mikroskopowe osadu moczu oraz posiew osadu moczu (informacja w dziale Diagnostyka Mikrobiologiczna).

DSCN3138_2

Badanie kału to głównie:

– badanie mikroskopowe -wykrywanie jaj pasożytów przewodu pokarmowego;

– badanie w kierunku zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki- obecność lipazy, amylazy i proteaz w kale.

– posiew kału w przypadku chorób o podłożu infekcyjnym.

Badanie cytologiczne bioptatów, osadu płynów z jam ciała czy moczu oraz  badanie histopatologiczne wycinków pobranych chirurgicznie (biopsje wycinające) wykonujemy we współpracy z Zakładem Patomorfologii Katedry Patologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Pracownię Patologii Weterynaryjnej w Berlinie.

W naszej przychodni wykonujemy testy alergiczne w kierunku alergenów wziewnych ( atopowych) u psów. 12316587_741033786000987_5925118615879060700_n

U pacjentów z objawami świądu, wypływu ze spojówek, nosa czy nawracających zapaleń przewodów słuchowych zewnętrznych zawsze w diagnostyce różnicowej należy ująć alergię atopową.

Do badania potrzebujemy surowicę odwirowaną z krwi pacjenta. Dzięki wykonaniu badania w całości w naszym laboratorium uzyskujemy szybko wynik – nawet w ciągu jednego dnia. Wynik otrzymujemy w postaci czytelnego diagramu ( miana przeciwciał przeciwko alergenom wziewnym – środowiskowym).